SKA NI BYGGA HUS?

Jag erbjuder er hjälp med hela eller delar av er byggnation.

Kontrollansvarig

Jag är certifierad kontrollansvarig enligt kvalificerad art.
RISE Certifiering, behörighetsnummer SC1511-11.

För er trygghet finns konsultansvarsförsäkring
hos Trygg Hansa.

Jag erbjuder mig att vara kontrollansvarig vid er byggnation. Erbjudandet omfattar vad som ingår i kontrollansvar enligt plan- och bygglagen:

 • Avtal tecknas med er
 • Upprättande och uppföljning av kontrollplan:
 • Inre utformning
 • Grundläggning
 • Stomme
 • Tätskikt i våtrum
 • Brand
 • Fukt
 • Barnsäkerhet
 • Ventilation
 • Värme och sanitet
 • VA
 • Medverkan vid tekniskt samråd
 • Besök på arbetsplatsen
 • Uppföljning och anhållan till kommunen om slutbesked


Besiktningsman

Jag har mångårig erfarenhet som huvudbesiktningsman av industrifastigheter, flerbostadshus, villor och övrig byggnation.

Varje husbygge ska besiktigas men det kan göras på olika sätt. En riktigt gjord slutbesiktning sparar stora pengar och besvär på såväl kort som lång sikt.

Du kan lägga till en kontrollbesiktning som ska göras ca två veckor före slutbesiktningen så att entreprenören kan åtgärda noterade fel till slutbesiktningen.

Vanligtvis görs bara en slutbesiktning då huset är färdigbyggt. Då kan fel vara inbyggda eller svåra att åtgärda.

Vid produktionsanpassad besiktning kommer en oberoende besiktningsman till ditt bygge under byggtiden för att kontrollera att allt går rätt till.

Exempel på besiktningar under byggtiden:

 • Grundläggning
 • Stombyggnation
 • Tätskikt i våtrum och övriga inredningsarbeten
 • Kontrollbesiktning
 • Slutbesiktning