Byggcirkeln startades 1992 av Bengt Nilsson.

Jag har omfattande erfarenheter som:

  • Kontrollansvarig
  • Besiktningsman
  • Byggkontrollant
  • Byggledare
  • Projekteringsledare
  • Projektledare

Jag är certifierad som kontrollansvarig.
Certifieringen omfattar behörighetsnivån K, vilket är den högsta nivån.

Jag har även mångårig erfarenhet av entreprenadbesiktningar.

 


Jag åtar mig uppdrag som kontrollansvarig, besiktningsman, byggsakkunnig, byggledare och projektledare.Hemsidan uppdaterad 2019.